ÇEREZLER

 

Çerez Nedir?
Çerezler, Kullanıcı tarafından ziyaret edilen web siteleri tarafından oluşturulan ve tarayıcı aracılığıyla bilgisayara veya mobil cihaza kaydedilen küçük boyutlu metin dosyalarıdır.  Çerezler, Kullanıcıların göz atma bilgilerini kaydederek Kullanıcıların çevrimiçi deneyimlerini daha kolay hale getirir ve bu bilgilerin sonraki ziyaretlerinde kullanılmasını mümkün kılar. Çerezler sayesinde internet siteleri Kullanıcının oturumunu açık tutabilir, tercihlerini hatırlayabilir ve Kullanıcılar ile ilgili yerel içerikler sunabilir. Çerezler sadece Kullanıcının internet ortamındaki ziyaret geçmişine dair bilgiler içermekte olup bilgisayara ve/veya mobil cihazda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.

Çerezin Kullanım Amacı
Bu kapsamda çerezlerin kullanım amacı, İnternet Sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve İnternet Sitesinin işleyişini daha iyiye taşımaktır.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?
Çerez sahibi veya çerezi yerleştiren tarafa göre işbu İnternet Sitesinde KüpKolik tarafından oluşturulan birinci taraf çerezler ve KüpKolik dışında KüpKolik'in iş birliği içerisinde olan kişiler tarafından oluşturulan üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır.

Geçerlilik sürelerine göre kalıcı çerez ve geçici çerez olarak iki çerez tipi kullanılmaktadır. Geçici çerezler internet sitesinin Kullanıcı tarafından ziyaret edildiği esnada oluşur ve Kullanıcının tarayıcısını kapatıncaya kadar geçerlidir. Kalıcı çerezler ise Kullanıcının internet sitesini ziyaret etmesiyle oluşur ve Kullanıcı tarafından silininceye veya süreleri doluncaya kadar kalır. Kullanıcının ayarları ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi işlemler için kalıcı çerezler kullanılır.

Kullanım amaçlarına göre İnternet Sitesi içerisinde istatistiki çerezler ile pazarlama ve tercih çerezleri kullanılmaktadır.